เซ็ทกระเป๋าผ้าเคลือบลายจุด 1.2

2    3 1 5  11352
11 33 22 6 5